SERVISNA SLUŽBA

Redno letno servisiranje in vzdrževanje je vaša naložba v prihodnost.

Zakonske obveznosti za vzdrževanje

Zakonske obveznosti za vzdrževanje zgradb se nanašajo na vse, ki ste odgovorni za varnost in življenje v njih, torej lastniki, upravniki in upravljavci z zgradbami. Uporabnost in tehnična brezhibnost vgrajenih naprav in sistemov, predvsem naprav odvoda dima in toplote, so življenjskega pomena. V primeru požara ohranjajo reševalne poti brezdimne in tako omogočajo hiter dostop gasilcem ter povečujejo možnosti za varno evakuacijo ljudi.

Ničesar ne prepuščajmo naključju

S sklenjeno vzdrževalno pogodbo, ki je prilagojena vsakemu posamezniku posebej, se do potankosti približamo vašim željam in potrebam. Vzdrževalna pogodba vam ponuja optimizacijo stroškov, saj so vaši stroški predvideni in poznani v naprej. Le redno vzdrževana oprema deluje varno in zanesljivo v vsakem trenutku. 

Redno letno vzdrževanje izvajamo skladno s PRAVILNIKOM  o pregledovanju in preizkušanju sistemov aktivne požarne zaščite (Ur.l.št.22/095, Ur.l.št.73/97-sprem., Ur.l.št.45/2007).

V podjetuju ZIP INŽENIRING, smo usposobljeni in pooblaščeni za veliko večino sistemov in opreme za ODVOD DIMA IN TOPLOTE (NODT-ODT).

Sistemi naravnega odvoda dima in toplote (NODT-SHEV-RWA) in naravnega dnevnega prezračevanja

Za ogled in pripravo ponudbe nas kontaktirajte in z vseljem se bomo na vaše povpraševanje odzvali.

ZIP servisna služba

Strokovno usposobljeno osebje za vzdrževanje vseh tehničnih sestavnih delov poskrbi za trajno delovanje sistema kot celote. V podjetju ZIP inženiring d.o.o. Tolmin smo zaposleni strokovnjaki s področja aktivne požarne zaščite – odvod dima in toplote.

 • serviserji z obsežnim tehničnim znanjem standardov in smernic iz področja varnosti
 • nudimo pomoč pri pridobivanju potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščene organizacije
 • izdelava mnenja in poročila o funkcionalnosti sistema
 • pregledi dimoodvodnih loput – strešnih in fasadnih, kontrola požarnih vrat itd.
 • popravila vgrajenih sistemov kot so:
  • mehanizmi požarnega odpiranja – pnevmatski cilindri proženi preko CO2 bombice in temperaturne ampule
  • mehanizmi za odvod dima in toplote ter naravne ventilacije – 24Vdc, 230Vac motorni pogoni proženi daljinsko preko krmilnih central
  • krmilni sistemi odvoda dima in toplote – pnevmatski in električni
  • oskrba z rezervnimi deli visoke kvalitete 
  • izdelava individualne pogodba o vzdrževanju, ki je prilagojena vsakemu posamezniku posebej

Skupaj bodimo skrbni do:

 • človeških življenj
 • osebne in družbene lastnine
 • našega okolja

Potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas!

Ponujamo vam velik izbor produktov namenjenih odvajanju dima in toplote ter dnevnega prezračevanja.

Kontakt

© 2023 All rights reserved

Servisiranje in vzdrževanje