ODVAJANJE DIMA IN TOPLOTE

Najprej in najpomembnejše je reševanje človeških življenj, nato zmanjšavenje materialne škode.  Da bi to zagotovili, so sistemi naravnega odvoda dima in toplote (ODT – NODT – RWA – SHEV) poglavitnega pomena.

NARAVNO ZRAČENJE

Strokovno usposobljeno osebje za vzdrževanje vseh tehničnih sestavnih delov poskrbi za trajno delovanje sistema kot celote. V podjetju ZIP inženiring smo zaposleni strokovnjaki s področja aktivne požarne zaščite – odvod dima in toplote.

SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE

Zakonske obveznosti za vzdrževanje zgradb se nanašajo na vse, ki ste odgovorni za varnost in življenje v njih, torej lastniki, upravniki in upravljavci z zgradbami.

Potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas!

Ponujamo vam velik izbor produktov namenjenih odvajanju dima in toplote ter dnevnega prezračevanja.

Kontakt

© 2023 All rights reserved

Storitve