Sistem požarnih vrat

Za pretok ljudi in premoženja

Sistemi za upravljanje s požarnimi vrati, so pomemben del preventivnega varstva pred požarom. Preprečevanje širjenja ognja in dima med požarnimi sektorji v stavbi je ključnega pomena. D+H Mechatronic je razvil kompaktni kontrolni sistema za ognjevarna vrata in sisteme za sproščanje drsnih vrat, kateri omogočajo pravilno premikanje ljudi in premoženja med posameznimi požarnimi sektorji. Okolica je nadzorovana z dimnimi senzorji, kateri zaznajo požar že v samem začetku, s tem pa aktivirajo samodejno zapiranje vrat med posameznimi sektorji.

Požarna vrata so v normalnem stanju odprta. V primeru požara se sprostijo in zaprejo ter služijo za ločevanje požarnih sektorjev. So nujen in nepogrešljiv del aktivne požarne zaščite. Preprečujejo širjenje dima in toplote med požarnimi sektorji v sosednje prostore. Stanje v prostoru spremljajo in nadzorujejo avtomatski javljalniki, ki s pomočjo krmilnih central samodejno zapirajo vrata. Zapiranje vrat po sprostitvi je avtomatsko ali v prostem teku.

Kontrolne enote za proženje držalnih magnetov – enokrilnih, dvokrilnih ali drsnih požarnih vrat. Možni priklopi za 0,4A in 2A izhodnih tokov. V povezavi z dimnimi detektorji in ročnimi sprostitvenimi tipkami.
Zunanja sprostitev je možna tudi preko požarne centrale.
Kontrolne plošče za požarna vrata

Kontrolne enote za proženje držalnih magnetov – enokrilnih, dvokrilnih ali drsnih požarnih vrat. Možni priklopi za 0,4A in 2A izhodnih tokov. V povezavi z dimnimi detektorji in ročnimi sprostitvenimi tipkami.
Zunanja sprostitev je možna tudi preko požarne centrale.

BAZ 2

Prostor se brez vgrajenih naprav odvoda dima in toplote hitro napolni s strupenim dimom. Ogroženost je izjemno velika, reševanje nemogoče.

BAZ 04

Prostor se brez vgrajenih naprav odvoda dima in toplote hitro napolni s strupenim dimom. Ogroženost je izjemno velika, reševanje nemogoče.

Uporaba

– krmilna centrala za sproščanje držalnih magnetov požarnih vrat za požarna in drsna vrata

OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

– kompaktna kontrolna enota za držalne magnete 
– zunanje proženje preko vmesnika centralne požarne centrale
– ročno proženje možno preko sprostitvene tipke UT 4U
– priklop možen samo za dimne senzorje, ter držalne magnete, kateri so vpisani na listo kot ustrezni in IfB odobreni
– funkcija za reset – BAZ 2

Tehnični podatki

– napajanje: 230 VAC / 50 Hz
– izhod: 24 VDC max. 0,4 A (BAZ 04) oz. 24 VDC max. 2A (BAZ 2)

Potrebujete pomoč? Kontaktirajte nas!

Ponujamo vam velik izbor produktov namenjenih odvajanju dima in toplote ter dnevnega prezračevanja.

Kontakt

© 2023 All rights reserved

Sistem požarnih vrat